පොර කුකුළන්

Rooster Dilhan විසින් විකිණිමට25 පෙබ 12:24 පවමහරගම, කොළඹ

රු 2,500

ගිවිසගත හැකි මිල


නිරෝගීමත් බිත්තර දමන ඇසිල් පොර කිකිළියන් දෙදෙනෙකු සහ සාමු ඇසිල් මික්ස් පොර පැටව් 5ක් විකිණීමට ඇත.. 2500 සිට ඉහලට


සත්ව වර්ගය:
පක්ෂීන්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0752832561

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

චැට්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න