පොල් ඉඩම් සහ මුඩු ඉඩම් කුරුනේගල.

Ideas amarasinghe විසින් විකිණිමට 3 ඔක් 2:12 පවකුරුණෑගල, කුරුණෑගල

රු 1,500,000 අක්කරයකට

අගනා පොල් ඉඩම් සහ මුඩු ඉඩම් අක්කර 50 සිට ඉහළට ඇත.මුඩු ඉඩම් අක්කරය ඉතා අඩු මුදලට ලබාගත හැක.


ඉඩම් වර්ගය:
ව්‍යාපාරික
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
50.0 අක්කර
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0770838954

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

චැට්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න

සමාන දැන්විම්