පිරිමි ළමයි සදහා අාරක්ෂාකාරී නවාතැන් පහසුතම් Nugegoda, Delkada.

පළ කරන ලදි 09 සැප් 12:10 පව, නුගේගොඩ, කොළඹ

Rs 6,000 මසකට
දේපළ වර්ගය:
වෙනත්
ලිපිනය:
Nugegoda, Delkada.
කාමර:
3
නානකාමර:
3

විශේෂාංග

පුද්ගලික ඇතුල්වීමේ දොරටුව

විස්තරය
කුලියට
harandre dharmakeerthi
ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
harandre dharmakeerthi අමතන්න
0776489203
0761724592