පිළිගැනීමේ නිලධාරීන් - මැදිරිගිරිය

Optimo (Pvt) Ltd සාමාජිකයා විසින් පළකර ඇත
දින 15

රැකියා ස්ථානය
පොලොන්නරුව
සමාගම/සේවායෝජකයා
optimo international
රැකියාවේ ස්වභාවය
පූර්ණකාලීන
ක්ෂේත්‍රය
වෙනත්
ව්යාපාර කාර්යය
මානව සම්පත්
මාසික වැටුප
රු 45,000 - 75,000
උපරිම වයස් සීමාව
32
ස්ත්‍රීපුරුෂ භාවය
දෙපාර්ශ්වයම
අවශ්ය අත්දැකීම් (වසර)
0

තනතුර පිළිබඳව

ජිව්තය ජය ගන්න ඔබත් කැමතිද.....?
රැකියාවක් සොයම්න් ලතවෙනවාද....?😞
කරන රැකියාව එපා වෙලද......?😱😱

මෙන්න ඔබට,,,,

ඔබ සතුව ඇති 0/L හෝ A/l සුදුසුකමට අනුව ගැලපෙන තනතුර සමගින් ස්ථිර රැකියාවක්...🎓🎓🎓🎓

දිවයින පුරා ඇති....🌎🌏🌍

"optimo International"
හි නවතම ශාඛාවන් වල ඇති,

☘.පිළිගැනීමෙ නිලධාරීන්,
යන පුරප්පාඩු සදහා දැන් බදවා ගැනේ .

වයස අවු: 17 - 28 අතර
(ගැහැණු / පිරිමි) ඕනෑම කෙනෙකුට අයදුම් කල හැක....👫👫👫👫👫

පුහුණු කාලය තුලදී රු.15000 - 20,000 දීමනවක්, 😀😀😀😀
සහ
පුහුණුවෙන් පසු
රැ.45000-75,000 අතර ස්ථිර වැටුප්. 🔑🔑

ETF /EPF,
දෙස් ව්දෙස් සංචාර,⛴🚁✈️🚀🚗🚕🚎🚌
අමතර වරප්‍රසාද රැසක් සමග ඉහල ආදායමක් උපයා ජිවිතය ජය ගන්න එන්න අප හා එක්වන්න,👔👖👠

ඔබ කැමති ප්‍රදේශයකින් ස්ථිර රැකියා.දැන්ම අමතන්න, 👣👣


Optimo (Pvt) Ltd වෙතින් තවත් දැන්වීම්