පේන්ට් වැඩ කරනු ලැබේ.

Vinod Milinda විසින් විකිණිමට 5 සැප් 10:17 පෙරවරුහෝමාගම, කොළඹ


පොටි ඇදීම (වර්ග අඩිය) = Rs 17.00
වෝට පේස් කිරීම (වර්ග අඩිය) = Rs 130.00
පේන්ට් කිරීම (වර්ග අඩිය) = Rs10.00
පිලර් කිරීම (වර්ග අඩිය) Rs 8.00
පොලිශ් වැඩ කරනු ලැබේ.


සේවා වර්ගය:
තීන්ත හා ආලේපන
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0777766953

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

චැට්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න

සමාන දැන්විම්