පදිංචියටත් ඉඩම් - ගෝනපල, කුඹුක

Prestige Lands ( Pvt ) Ltd සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට16 ජනවාරි 10:54 පවබණ්ඩාරගම, කළුතර

රු 200,000 පර්ච් එකකට

ගිවිස ගත හැකි මිල


ගෝනපල - කුඹුක

සුපිරි නේවසික බිම් කොටස්
පර්. ලක්ෂ 2 සිට
ටික ටික ගෙවන්න ගන්න
පුළුල් මාර්ග
විදුලිය
නල ජලය
බැංකු ණය පහසුකම්
ඔබේ ඉඩම අදම වෙන්කරවා ගන්න


ලිපිනය:
ගෝනපල - කුඹුක
ඉඩම් වර්ගය:
නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
10.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0713482482

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

චැට්
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Prestige Lands ( Pvt ) Ltd

Where Dreams Come Home


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න

Prestige Lands ( Pvt ) Ltd වෙතින් තවත් දැන්වීම්