පදිංචි නොවු අලුත් දෙමහල් නිවසක් විකිණීමට Kottawa

පළ කරන ලදි 29 ඔක් 1:35 පව, කොට්ටාව, කොළඹ
රු 27,000,000
සංශෝදිත මිල
ලිපිනය:
kottawa sikuradapola juntion
කාමර:
4
නානකාමර:
4
ප්‍රමාණය:
2,450.0 වර්ග අඩි
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
7.0 පර්චස්
විස්තරය
NP property
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් දෙසැම්බර් 2019
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
kumara අමතන්න
0760916437
0741310162
0718884318
0781169523