පැරණි නෝට්ටු විකිණීමට

Collectible Store සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට29 ජනවාරි 2:55 පවගම්පහ, ගම්පහ

රු 275

1982 /85/89/90 කාල වකවානුවේ භාවිතා කල රැපියල් 20/50/100 නෝට්ටු ර.275 එකක්.තවත් නෝට්ටු රැසක් සාදාරණ අඩු මිල ට මිලදී ගන්න දැන්ම අමතන්න.
Real photo attached .rs 275 each .hurry up quick sale.call me for more notes for very reasonable pricess .


අන්දම:
පාවිච්චි කරනලද
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0711467878

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

චැට්
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Collectible Store

Best Products for Youමෙම දැන්විම බෙදා ගන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න

Collectible Store වෙතින් තවත් දැන්වීම්