නව නිවස විකිණීමට Thunhadahena

පළ කරන ලදි 21 නොවැ 11:59 පෙරවරු, මාලබේ, කොළඹ
රු 19,000,000
සංශෝදිත මිල
ලිපිනය:
Malabe Rd, Thunhadahena
කාමර:
3
නානකාමර:
2
ප්‍රමාණය:
1,900.0 වර්ග අඩි
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
11.4 පර්චස්
විස්තරය
Siyaka Land Sale.
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් දෙසැම්බර් 2015
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Sarath අමතන්න
0777217360
0740559083