නුගේගොඩ අඩුවට ඉඩමක් නිවසක් සමග

Madusanka Properties සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට 1 මාර්තු 4:09 පවනුගේගොඩ, කොළඹ

රු 3,400,000 පර්ච් එකකට

ගිවිස ගත හැකි මිල


නුගේගොඩ පර්චස් 7.9 ක නිවසක් සහිත ඉඩමක් විකිණීමට ඇත නිවසක් තිබුනද ඉඩමේ විකිණීමට දෙනු ලැබේ
නුගේගොඩ high level පාරට ම්50 යි
නුගේගොඩ නගරයට ම් 500 යි
පිරිසිදු නිරඋල් ඔප්පු
වැදගත් පරිසරය
පර්චස් 1ක් ලක්ෂ 34 යි


ලිපිනය:
නුගේගොඩ high level පාර
ඉඩම් වර්ගය:
ව්‍යාපාරික, නේවාසික, වෙනත්
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
7.9 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0757930958

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

චැට්
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Madusanka Properties

Where Dreams Come Homeමෙම දැන්විම බෙදා ගන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න

Madusanka Properties වෙතින් තවත් දැන්වීම්