නළ ළිං (Tube Well ) මහරගම

Himansa Tube Well Technicians සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට15 ජනවාරි 3:01 පවමහරගම, කොළඹ

ගිවිසගත හැකි

ගිවිසගත හැකි


සාමාන්‍ය ක්‍රමයට සහා නාවීන තාක්ෂණය ක්‍රමයට නළ ළිං ගැසිමේ ප්‍රමුඛයා දැන් ඔබෙ නගරයටත්
** කලුගල විද ජල ලබා දිම
** අත් පොම්ප ක්‍රමයට ජල ලබා දිම
** අත් පොම්ප Deep වෑල් කර ජල ලබා දිම
** නළ ළිං අලුත්වැඩියා කිරිම
** ළිං තුළට බට බැස්සවීම
** වතුර මොටර් සවිකර දිම
** ෆියිලින් ගැසිම
** සොරින් ගැසිම
* ඔබගේ සියලුම ජල අවශ්‍යතා සදහා අමතන්න අපව අඩුම මිල ගනන් සහ විස්වාසනීය සේවය කල් පැවත්ම
*** හිමංස නළ ළිං කාර්ම්කයෝ ***
*** රජයේ ලියාපදිංචි අංකය W.U 15152


සේවා වර්ගය:
වෙනත් වෙළඳ සේවා
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0717657002
 • 0764779031

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

චැට්
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Himansa Tube Well Technicians

Best Services Providedමෙම දැන්විම බෙදා ගන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න

Himansa Tube Well Technicians වෙතින් තවත් දැන්වීම්