නිවසක් විකිනීමට ඇත ගිරිඋල්ල

පළ කරන ලදි 24 පෙබ 11:22 පෙරවරු, ගිරිඋල්ල, කුරුණෑගල
රු 3,200,000
සංශෝදිත මිල
ලිපිනය:
861/4 බෝගොඩ ,දඹදෙණිය .
කාමර:
3
නානකාමර:
1
ප්‍රමාණය:
1,000.0 වර්ග අඩි
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
15.0 පර්චස්
විස්තරය
විකිණිමට
Thanudha Abesingha
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Thanudha Abesingha අමතන්න
0770272529