නිවසක් මිලදී ගැනීමට අවශ්‍යයයි.

Pramosh Chathuranga විසින් අවශ්‍යව ඇත15 ජනවාරි 4:42 පවමැදිරිගිරිය, පොලොන්නරුව


මැදිරිගිරිය ප්‍රදේශයෙන් ඉක්මනින් නිවසක් මිලදී ගැනීමට අවශ්‍යයි දුරකථන අංකයට කතාකරන්න.අවම ලක්ෂ 20 යි.


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0712667709
 • 0717004299

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

චැට්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න

සමාන දැන්විම්