නිවසක් ඉදිකිරිමට සුදුසු ඉඩම විකිනිමට - බටපොල

Sehiru Krishan විසින් විකිණිමට15 ජනවාරි 5:24 පවබටපොල, ගාල්ල

රු 750,000 සම්පුර්ණ මිල

ගිවිස ගත හැකි මිල


නල ජලය. තෙකලා විදුලිය. අඩි12 ප්‍රදාන පාර.බටපොල නගරයට 500m අම්බලන්ගොඩ නගරයට 9km.සින්නක්කර ඔප්පු. නිවසක් ඉදිකිරිමට සුදුසු ඉඩම විකිනිමට. මිල ගනන් වෙනසක් කරගත හෙකිය.


ලිපිනය:
අම්බලන්ගොඩ බටපොල ඉරියගහදොල
ඉඩම් වර්ගය:
වෙනත්
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
8.5 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0714668993

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

චැට්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න

සමාන දැන්විම්