නිවාස සැලසුම්

360 Architectural Design සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට30 මැයි 7:25 පෙරවරුපිළියන්දල, කොළඹ


ඔබගේ සිහින නිවස සැබෑවක් කරගන්නට.
සියලුම සේවාවන් සමගින් සියල්ල එකම ස්ථානයකින්,
විශ්වාසයෙන් යුතුව පූර්ණ පරික්‍ෂාව යටතේ සේවාවෙන් පසුද අපගේ සේවය​.
වාස්තු විද්‍යානුකූලව, ඔබගේ සිහින නිවස සැලසුම් කරගන්න ගැනීමට අදම අප අමතන්න.
360 Architectural Design

- Architectural House Plans.

- Council Approved Plans (නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ රෙගුලාසි වලට අනුකූලව)
- Consulting works
- Electrical Drawings
- Plumbing Drawings
- All services Drawings
- All detail Drawings


සේවා වර්ගය:
ගොඩනැගිලි සහ ඉදිකිරීම්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0718081174

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

චැට්
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
360 Architectural Design

Best Services For Youමෙම දැන්විම බෙදා ගන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න

360 Architectural Design වෙතින් තවත් දැන්වීම්