නිෂ්පාදන අoශ සේවක සේවිකාවන් - පිලියන්දල

Job Express Pvt Ltd සාමාජිකයා විසින් පළකර ඇත
දින 15

රැකියා ස්ථානය
කොළඹ
සමාගම/සේවායෝජකයා
Asb Pvt Ltd
රැකියාවේ ස්වභාවය
පූර්ණකාලීන
අවම සුදුසුකම්
කුසලතා සහිත ආධුනික
ක්ෂේත්‍රය
නිෂ්පාදන
ව්යාපාර කාර්යය
නිෂ්පාදනය
තනතුර/තනතුරු නාමය
නිෂ්පාදන අoශ සේවක සේවිකාවන්
අධ්‍යාපනය ලැබූ ක්ෂේත්‍රය
වෙනත්
මාසික වැටුප
රු 38,000 - 42,000
ඇබෑර්තු සංඛ්‍යාව
60
උපරිම වයස් සීමාව
50
ස්ත්‍රීපුරුෂ භාවය
දෙපාර්ශ්වයම
අවශ්ය අත්දැකීම් (වසර)
0

තනතුර පිළිබඳව

පිලියන්දල ,මහරගම ,කොට්ටාව ,නාරාහේන්පිට ,කඩුවෙල ,කැලණිය ,පෑලියගොඩ ,කඩවත නිට්ටඹුව ප්‍රදේශයන්ගෙන්

නූඩ්ල්ස් ,ග්ලවුස් ,වතුර බෝතල් ,සොසේජස් ,PVC බට ,මෙට්ට ,සෝයාමීට් කර්මාන්තශාලා සදහා

* වයස 17 - 50
* පැය 8 - 12 සේවා මුර ක්‍රමයට
* දිනක වැටුප 1000/= - 1350/=
* ආහාර ,නවාතැන් ,ප්‍රවාහනය සැපයේ.
* කණ්ඩායම් වශයෙන් බදවා ගැනේ.
* මෙවර O/L පෙනී සිටි අයටද යොමු විය හැක.

ඉහත තනතුර සදහා සුදුසුම පුද්ගලයා ඔබ නම් මෙම දැන්වීමේ APPLY FOR THIS JOB හි සදහන් දුරකථන අoකය හරහා අයදුම් කරන්න.


Job Express Pvt Ltd වෙතින් තවත් දැන්වීම්