නිරවුල් ඔප්පු සහිත ඉඩමක් විකිනිමට-ගම්පහ

Anusha Sandamali විසින් විකිණිමට13 ඔක් 4:13 පවගම්පහ, ගම්පහ

රු 152,000 පර්ච් එකකට

ගිවිස ගත හැකි මිල


පර්චස් 15ක් හො 20ක් විකිනිමට ඇත.
පිරිසිදු ජලය , විදුලිය පහසුකම් වලින් සමන්විත නිස්කලන්ක පරිසරයක පිහිට ඇත.
දිවුලපිටිය මිගමුව ප්‍රදාන පරට විනඩි 5න් ලග විය හෙකි අතර විනඩි 30ක් වැනි කලයක් තුල මිගමුව නගරයට ලග විය හෙක.
ඉඩමට ලගා විම සදහා පුලුල් මාවතක් ඇති අතර ඔබට අවශ්‍ය සියලු පහසුකම් ලබා ගෙනිමට ප්‍රදාන නගර දෙකක් ( දිවුලපිටිය/මරදගහමුල) විනඩි 5ක් වෙනි සුලු කලයක් තුල ලගා විමට හෙකි වන ලෙස මෙම ඉඩම පිහිට ඇත.


ලිපිනය:
නො 34,වලව්වත්ත,දිවුලපිටිය
ඉඩම් වර්ගය:
නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
20.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0772301035

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

චැට්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න

සමාන දැන්විම්