නගරාසන්නව තනිමහල් නිවසක් විකිණීමට - Piliyandala

පළ කරන ලදි 16 නොවැ 2:48 පව, පිළියන්දල, කොළඹ
රු 18,500,000
සංශෝදිත මිල
ලිපිනය:
piliyandala town
කාමර:
3
නානකාමර:
3
ප්‍රමාණය:
1,600.0 වර්ග අඩි
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
8.0 පර්චස්
විස්තරය
Hero Property Real Estate
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් ජූනි 2020
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Hero property Real Estate අමතන්න
0766316885