නේවාසික බිම් කොටස් - හෝකන්දර

capitalgainproperties.lk සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට17 ජනවාරි 2:50 පවතලවතුගොඩ, කොළඹ

රු 770,000 පර්ච් එකකට

ගිවිස ගත හැකි මිල


~ ~ ~ පදිංචියටත් ආයෝජනයටත් සුපිරි ඉඩම් ~ ~ ~

දිනෙන් දින දියණු වෙමින් වෙමින් වටිනාකම වැඩිවෙන
නගර සීමාවක ඔබේ නිවහන ඉදිකර ගැනීමට හොඳම
ඉඩම අපෙන්


ලිපිනය:
තලවතුගොඩ - හෝකන්දර
ඉඩම් වර්ගය:
නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
9.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0715246246

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

චැට්

මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න

සමාන දැන්විම්