නැදුන් ගසක් විකිණීමට

දිමුතු දර්ශන විසින් විකිණිමට14 අගෝ 7:32 පෙරවරුගාල්ල, ගාල්ල

රු 5,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


මුල් කොටස වට අඩි 6ක පමණ අඩි 15,16ක් දිග කොටසකි ඉන් පසු වට අඩි 3.5ක් 4ක් පමණ උස අතු දෙකකි...... කූණ නැත..... මිල පරික්ෂා කිරීමෙන් පසු......


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0771296742

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

චැට්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න

සමාන දැන්විම්