මෝටර් බයිසිකල්

gayan විසින් අවශ්‍යව ඇත 1 ජුලි 6:12 පවඅනුරාධපුර, අනුරාධපුර


මට CT 100 බයික් එක එක අවශ්‍යයි මිල රු 70,000කට ආසන්න

මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0764853051

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

චැට්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න