මැෂිම ට්‍රැක්ටරය සහ ටේලරය

Lasitha Pathum විසින් විකිණිමට 9 ජනවාරි 2:30 පවහොරණ, කළුතර

රු 750,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


New track battery spocet
හොදම තත්ත්වයේ ඇත ගත්ත ගමන් වැඩකල හැක ටේලරය සහ ට්‍රැක්ටරය හොඳම තත්වයේ ඇත dsl මැෂින් මාරුවකට කැමති


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0785080307
 • 0713892821

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

චැට්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න