මාකර අකුරැස්ස මාර්ගයේ පදිංව්යට ඉඩමක්

Ishara Madushanka විසින් විකිණිමට18 මැයි 9:32 පෙරවරුඅකුරැස්ස, මාතර

රු 175,000 පර්ච් එකකට

ගිවිස ගත හැකි මිල


මාකර අකුරැස්ස මාර්ගයේ දම්පැල්ල මහා විද්‍යාලය ආසන්නයේ පදිංව්යට සුදුසු පර් 25 ඉඩම මාකර අකුරැස්ස ප්‍රධාන මාර්ගයට මීටර් 20 යි. නල ජලය හා විදුලිය පහසුකම් සහිතයි.


ලිපිනය:
අකුරැස්ස පාර දම්පැල්ල
ඉඩම් වර්ගය:
නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
25.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0713403649

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

චැට්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න

සමාන දැන්විම්