ලස්සන දෙමහල් නිවසක් විකිණීමට පන්නිපිටිය

පළ කරන ලදි 28 ඔක් 7:56 පව, පන්නිපිටිය, කොළඹ
රු 27,000,000
සංශෝදිත මිල
ලිපිනය:
Pannipitiya Palanwattha Sikuradapura Junction
කාමර:
4
නානකාමර:
4
ප්‍රමාණය:
2,680.0 වර්ග අඩි
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
8.0 පර්චස්
විස්තරය
DILRUWAN REAL ESTATE
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් ජුලි 2016
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Wijith අමතන්න
0771017394
0769124690
0775493947