ලොකු ගෝනි

හසිත් විසින් විකිණිමට 3 ඔක් 1:00 පවපාදුක්ක, කොළඹ

රු 39

ගිවිස ගත හැකි මිල


(මීගොඩ,දාම්පේ)
ලොකු ගෝනි
මෙහි ඇත්තේ සිල්ලර මිලයි.
තොග වශයෙන් මිලදි ගත හැකිය (අවම 100)
වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න


අන්දම:
පාවිච්චි කරනලද
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0774683050

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

චැට්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න