ළමා කලිසම්

ruth mahendra jayaliya විසින් විකිණිමට 8 දෙසැ 5:47 පවකොට්ටාව, කොළඹ

රු 150

ගිවිසගත හැකි


මාස 8 ත් අවුරුදු එකහමාරක් ගැහැණු ළමයින් සදහා. කලිසම 50/=. Full kit 150/=


අන්දම:
අලුත්
ලිංගය :
ගැහැණු ළමයින්
භාණ්ඩ වර්ගය:
ඇදුම් / පාවහන්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0720248430

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

චැට්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න