ලිපිකරු / ලිපිකාරිනියන් - මාතලේ

ලිපිකරු / ලිපිකාරිනියන් - මාතලේ

පළ කරන ලදි 18 ඔක් 11:42 පෙරවරු, මාතලේ නගරය, මාතලේ
සේවා යෝජකයා:
shakthi PVT Ltd
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණකාලීන
මසකට වැටුප:
රු 43,000 - 45,000
අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:
සාමාන්‍ය පෙළ
අවශ්‍ය සේවා පළපුරුද්ද (අවුරුදු):
0
සේවා යෝජකයාගේ වෙබ් අඩවිය:
තනතුර පිළිබඳව
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Shakthi Careers
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් ඔක්තෝම්බර් 2021
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න