ලිපිකාරිනියන් - උකුවෙල

ලිපිකාරිනියන් - උකුවෙල

පළ කරන ලදි 14 ජනවාරි 9:27 පෙරවරු, උකුවෙල, මාතලේ
සේවා යෝජකයා:
Shakthi Career 3
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණකාලීන
මසකට වැටුප:
රු 20,000 - 25,000
අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:
සාමාන්‍ය පෙළ
අවශ්‍ය සේවා පළපුරුද්ද (අවුරුදු):
0
තනතුර පිළිබඳව
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Shakthi Pvt Ltd
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් ඔක්තෝම්බර් 2021
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න