ක්ෂේත්‍ර අලෙවි විධායක - ගම්පහ

Careers සාමාජිකයා විසින් පළකර ඇත
දින 58
වෙනත් රැකියාවකට අයදුම් කරන්න.

රැකියා ස්ථානය
ගම්පහ
සමාගම/සේවායෝජකයා
ikman.lk
රැකියාවේ ස්වභාවය
පූර්ණකාලීන
ක්ෂේත්‍රය
විද්‍යුත් වාණිජ හා අන්තර්ජාල
ව්යාපාර කාර්යය
විකුණුම් හා බෙදාහැරීම්
තනතුර/තනතුරු නාමය
විධායක
අවශ්ය අත්දැකීම් (වසර)
1

තනතුර පිළිබඳව

දිවයිනේ ප්‍රමුඛතම ජාත්‍යන්තර සමුහ සමාගමක් සදහා ක්ෂේත්‍ර නිලධාරින් බදවා ගනු ලැබේ

සිත්ගන්නාසුළු වැටුප් සහ දීමනා

අතිනවීන ලැප්ටොප් පරිගණකයක් සහ ස්මාර්ට් දුරකතනයක් ඔබට ලබාදෙනු ඇත

යතුරු පැදියක් තීබීම අනිවාර්ය වේ

ඔබත් මනා පෞර්ෂයක් ඇති සුහදශීලිව ගනුදෙනු කරුවන් සමග කටයුතු කීරීමට හැකි අයෙක්නම් බහු ජාතික සමාගමක රැකියාවක අත්දැකීම ලබාගෙන ඔබගේ අනාගතය සාර්ථක කරගන්න

වෙනත් රැකියාවකට අයදුම් කරන්න.