කර්මාන්තශාලාවල ලේබල් අංශවලට සේවය සදහා සේවක සේවිකා - බදුල්ල

Kithlanka සාමාජිකයා විසින් පළකර ඇත
දින 8

රැකියා ස්ථානය
බදුල්ල
සමාගම/සේවායෝජකයා
kithlanka
රැකියාවේ ස්වභාවය
පූර්ණකාලීන
ක්ෂේත්‍රය
නිෂ්පාදන
ව්යාපාර කාර්යය
නිෂ්පාදනය
තනතුර/තනතුරු නාමය
ලේබල් අංශ සේවය සේවක සේවිකා
මාසික වැටුප
රු 43,000 - 45,000
ඇබෑර්තු සංඛ්‍යාව
98
උපරිම වයස් සීමාව
55
ස්ත්‍රීපුරුෂ භාවය
දෙපාර්ශ්වයම
කුසලතා
0
අවශ්ය අත්දැකීම් (වසර)
0

තනතුර පිළිබඳව

කර්මාන්තශාලාවල ලේබල් අංශවලට සේවය සදහා සේවක සේවිකාවන් වහාම බදවාගැනේ
Benefits:----
==========
රැකියාව මත වැටුප රු.49000 දක්වා
සතිපතා හෝ මාස්පතා වැටුප් ගෙවීම් සිදු කෙරේ.
ආහාර, නවාතැන් සහ ප්‍රවාහනය සැපයේ
යහලුවන් විවාහකයින් එකම ආයතනයක සේවයට
Qualifications :--
=======================
සම්මුක පරීක්ෂන නැත බදවා ගැනිම් පමනි
දිනපතා - බදවා ගැනිම්
පැමිනි දිනම රැකියාට
පුහුණුව අවශ්‍ය නොවේ.
අධ්‍යපනය ඇති නැති සැමට
සා පෙල/උපෙළ පෙනි සිටි අයටත් අයදුම් කල හැක
වයස අවු 17ත් 55ත් අතර අයදුම්කරුවන්
අධ්යාපනය ඇති නැති සැමට
ගැහැණු /පිරිමි පුහුණු/ නුපුහුණු සැමටත්
ප්රතිලාභ :
සතිපතා හෝ මාස්පතා වැටුප් ගෙවීම් සිදු කෙරේ.
රැකියාව මත වැටුප රු.49000 දක්වා
ආහාර, නවාතැන් සහ ප්රවාහනය සැපයේ
යහලුවන් විවාහකයින් එකම ආයතනයට
தொழிற்சாலை தொழிலாளர்கள் லேபிள்களுக்காக சேர்க்கப்படுகின்றனர்
நன்மைகள்: ----
==========
ரூ .49000 / - சம்பளம்
வாராந்திர அல்லது மாதாந்திர ஊதியங்கள் வழங்கப்படுகின்றன.
உணவு, விடுதி மற்றும் போக்குவரத்து வழங்கப்படுகின்றன
திருமணமான கூட்டாளர்கள் அதே நிறுவனத்திற்கு திருமணம் செய்துகொள்கிறார்கள்
தகுதிகள்: -
=======================
நேர்முக தேர்வு இல்லை
 தினசரி - ஆட்சேர்ப்பு
நாளை மறுநாள்
பயிற்சி தேவையில்லை.
கல்விக்காக அல்ல
தேர்வுக்கு அமர்த்தியவர்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கூட வழங்கப்படலாம்
17 மற்றும் 55 வயதுடையவர்களுக்கு விண்ணப்பதாரர்கள்
கல்வி இல்லாத அனைவருக்கும் அல்ல
பெண் / பெண் / திறமையற்றவர்
நன்மைகள்:
வாராந்திர அல்லது மாதாந்திர ஊதியங்கள் வழங்கப்படுகின்றன.
ரூ .49000 / - சம்பளம்
உணவு, விடுதி மற்றும் போக்குவரத்து வழங்கப்படுகின்றன
அதே நிறுவனம் திருமணமான கூட்டாளிகள்


Kithlanka වෙතින් තවත් දැන්වීම්