කර්මාන්තශාලා සේවක සේවිකාවන් - අහoගම

Sakya Sincere International Manpower සාමාජිකයා විසින් පළකර ඇත
දින 17

රැකියා ස්ථානය
ගාල්ල
සමාගම/සේවායෝජකයා
Sakya Sincere Domestic Job Supplier
රැකියාවේ ස්වභාවය
පූර්ණකාලීන
අවම සුදුසුකම්
කුසලතා සහිත ආධුනික
ක්ෂේත්‍රය
නිෂ්පාදන
ව්යාපාර කාර්යය
නිෂ්පාදනය
තනතුර/තනතුරු නාමය
කර්මාන්තශාලා සේවක සේවිකාවන්
අධ්‍යාපනය ලැබූ ක්ෂේත්‍රය
වෙනත්
මාසික වැටුප
රු 45,000 - 48,000
ඇබෑර්තු සංඛ්‍යාව
30
උපරිම වයස් සීමාව
50
ස්ත්‍රීපුරුෂ භාවය
දෙපාර්ශ්වයම
අවශ්ය අත්දැකීම් (වසර)
0

තනතුර පිළිබඳව

හොරණ ,ඉoගිරිය ,පානදුර ,කොට්ටාව ,පිලියන්දල ,නුගේගොඩ ,කළුතර ,මතුගම ,ගාල්ල ,බණ්ඩාරගම ,මාතර පිහිටි

බිස්කට් ,සෝයාමීට් ,නූඩ්ල්ස් ,ජෑම් ,අභ්‍යාස පොත් ,ප්‍රින්ටින් ,යෝගට් ,වීදුරු ,කඩදාසි ,ග්ලවුස් කර්මාන්තශාලා
සේවක සේවිකාවන් කඩිනමින් අවශ්‍යයි.

තනතුරු :- නිෂ්පාදන අoශ සේවක සේවිකාවන් / ඇසුරුම් / ලේබල් / ගබඩා / QC / සුපවයිසර් අoශ

* වයස 17 - 50 අතර ( ගැහැණු / පිරිමි )
* දිනක වැටුප 1000 - 1700
* මාසික වැටුප 48000/- දක්වා
* පුහුණුව අවශ්‍ය නොවේ.
* ආහාර ,නවාතැන් සැපයේ.
* යහළුවන් / විවාහකයින් එකම ආයතනයකට

~~දිනපතා / සතිපතා / මාස්පතා වැටුප් ගෙවීම්~~

අයදුම් කල යුතු ආකාරය :-
ඔබ මේ සදහා සුදුසුම පුද්ගලයානම් APPLY FOR THIS JOB හි සදහන් දුරකථන අoකය හරහා අයදුම් කරන්න.


Sakya Sincere International Manpower වෙතින් තවත් දැන්වීම්