කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් අංශ (ස්ථිර) රැකියා - නුවර එලිය

කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් අංශ (ස්ථිර) රැකියා - නුවර එලිය

පළ කරන ලදි 22 මැයි 10:09 පෙරවරු, නුවරඑළිය නගරය, නුවරඑලිය
185නැරඹූ වාර ගණන
සේවා යෝජකයා:
shakthi careers
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණකාලීන
මසකට වැටුප:
රු 55,000 - 65,000
අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:
කුසලතා සහිත ආධුනික
අවශ්‍ය සේවා පළපුරුද්ද (අවුරුදු):
0
තනතුර පිළිබඳව
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Shakthi Careers නුවරඑලිය
Shakthi Careers
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් ඔක්තෝම්බර් 2021
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
අවධානයෙන් සිටින්න: මාර්ගගත වංචාවෙන් වළකින්න
  • කිසි විටක කාඩ්පත් විස්තර හෝ OTP බෙදා නොගන්න, ගෙවීමට පෙර සෑම විටම අයිතමය පුද්ගලිකව සත්‍යාපනය කරන්න. ikman බෙදා හැරීමේ සේවාවක් ලබා නොදේ. අවධානයෙන් සිටින්න!
සියලුම ආරක්‍ෂිත ක්‍රියාපටිපාටි බලන්න