කළුතර අවටින් වටිනාම ඉඩමක්

Pramudika Liyanage විසින් විකිණිමට13 ඔක් 4:37 පවකළුතර, කළුතර

රු 1,100,000 සම්පුර්ණ මිල

ගිවිස ගත හැකි මිල


නිරවුල් හා පිරිසිදු ඔප්පු.
ජල හා විදුලි පහසුකම් ඇත.
ඉඩමේ සිට ගාලුපාර දක්වා 2Km (ගාලුපාර සදහා කෙටි විකල්ප මාර්ග ඇත).
ඉඩමේ සිට හොරණ ප්‍රධාන පාර දක්වා 300M.
ඉඩමේ සිට බණ්ඩාරගම ප්‍රධාන පාර දක්වා 300M.
මානන්දූව පාරට මුහුණලා ඉඩම පිහිටා ඇත.
"පෞද්ගලික හේතුවක් මත මෙම ඉඩම ඉතාමත් ඉක්මනින් විකිණීමට අවශ්‍යව ඇත. අත්පිට මුදල් අවශ්‍යයි"


ලිපිනය:
මානන්දූව පාර, බණ්ඩාරගම පාර, වාඩියමංකඩ (වස්කඩුව). කළුතර
ඉඩම් වර්ගය:
නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
10.04 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0714625770

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

චැට්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න

සමාන දැන්විම්