කිරි ගවයා

Sell Fast | Padukka | Chaya තහවුරු කළ විසින් විකිණිමට10 ජනවාරි 7:13 පවපාදුක්ක, කොළඹ

රු 100,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


හොඳ සෞඛ්‍යය තත්වයේ සිටින පැටවු ලැබීමට ආසන්න කිරි ගවයකු විකිණීමට ඇත.


සත්ව වර්ගය:
ගොවිපොළක සතුන්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0763555721
 • 0788635398

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Sell Fast | Padukka | Chaya

Authorized ikman.lk agent in Padukkaමෙම දැන්විම බෙදා ගන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න