කාමරයක් අවශ්‍යයි කටුනායකින්

sandun prasad විසින් කුළියට ගැනිමට අවශ්‍යය13 මැයි 7:24 පෙරවරුකටුනායක, ගම්පහ


කටුනායක ගුවන්තොටුපළ අසලින් සාධාරණ මාසික කුලී පදන්ම මත මූලික පහසුකම් ඇතිව කාමරයක් අවශ්‍යයි ..


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0775791234
 • 0716394940
 • 0768785924

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

චැට්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න

සමාන දැන්විම්