කාකනිල් මැණික් රිදි මුදුව

The Designers Gem and Jewellery සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට17 සැප් 2:40 පවනුවර, නුවර

රු 5,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


Natural Dark Blue Sapphire කාකනිල මැණික Gemstone...
Silver Gents Ring
More Designs available

With Certificate
සහතිකයක් සහිතව

Lowest Price in Sri Lanka 100% Natural Certified Gemstones with Money Back Guarantee
Island Wide Free CASH ON DELIVERY

කාකනිල් මැණික් යනු දැනුම හා බුද්ධිය සංකේතවත් කරන මිණි කැටයයි. එමෙන්ම මෙය ආරක්‍ෂාව, ධනය හා කීර්තිය සඳහාද පළඳින මිණි කැටයයි.

ඔබේ උපන් මාසයට, ලග්නයට, ග්‍රහයින්ට ජය අංකයට අපල සදහා අවශ්ය ඔනැම වර්ගයේ ස්වාබාවික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ ලාබාගැනිම සදහා විමසන්න....

The Designers Gem & Jewellery
58 / 14 Bahirawekande Path Kandy

Licenced By the Gem & Jewellery Authority
ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය බලයලත්

Island Wide Free Home Delivery
දිවය්න පුරා ඔබේ නිවසට නොමිලේම ගෙන්වගන්න

Lowest Price in Sri Lanka 100% Natural Certified Gemstones with Money Back Guarantee

OPEN 7 DAYS A WEEK
සතියෙ සෑම දිනකම විවුර්තඉ
Find us on Facebook -
https://www.facebook.com/TheDesignersGemandJewellery/

Check out our ikman Member Page
For more Designs or click visit member page
https://ikman.lk/en/shops/designers-gem-jewellery

Contact Customer Support
Whatsapp / Viber / imo
Feel Free to Call Us For More information
ස්ථානය සහ වැඩි විස්තර සඳහා පහත අංකයට අමතන්න
(සිංහල / தமிழ் / English)

#birthday #Gift #gem #gemstone #kandy #blue #Sapphire #silver #car #bike #Ring #jewellery
#birthstone #astro #nil #Manik #kakablu #kakanilla


අන්දම:
අලුත්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0772261447

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

චැට්
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
The Designers Gem and Jewellery

Best Gem & Jewellery Shop in Kandyමෙම දැන්විම බෙදා ගන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න

The Designers Gem and Jewellery වෙතින් තවත් දැන්වීම්