ජෑම් නිශ්පාදන කර්මාන්තශාලා අසුරුම් අංශ සේවක - වත්තල

ජෑම් නිශ්පාදන කර්මාන්තශාලා අසුරුම් අංශ සේවක - වත්තල

පළ කරන ලදි 23 ඔක් 12:19 පව, වත්තල, ගම්පහ
සේවා යෝජකයා:
shakthi PVT Ltd 1
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණකාලීන
මසකට වැටුප:
රු 35,000 - 38,000
අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:
කුසලතා සහිත ආධුනික
අවශ්‍ය සේවා පළපුරුද්ද (අවුරුදු):
0
තනතුර පිළිබඳව
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Shakthi Careers
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් ඔක්තෝම්බර් 2021
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න