ඉඩමක් අවශ්‍යයයි

tourism.lk සාමාජිකයා විසින් අවශ්‍යව ඇත28 නොවැ 5:09 පවපානදුර, කළුතර


පානදුර එලුවිල එඩ්මන් මාවතෙන් හෝ ආසන්නයෙන් ඉඩමක් අවශ්‍යයයි.


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0716537002
 • 0770505725

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

චැට්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න

සමාන දැන්විම්