ඉඩමේ වටිනාකමට නිවසක් - රාජගිරිය

පළ කරන ලදි 26 අප්‍රේල් 9:37 පව, රාජගිරිය, කොළඹ

රු 15,000,000
සංශෝදිත මිල
ලිපිනය:
රාජගිරිය මාදින්නාගොඩ
කාමර:
3
නානකාමර:
1
ප්‍රමාණය:
1,500.0 වර්ග අඩි
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
8.5 පර්චස්
විස්තරය
Madusanka Properties
සාමාජිකයා
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Madusanka අමතන්න
0776720192