ඉඩම විකිණීමට - අවිස්සාවේල්ල පාර, කොස්ගම

Capitalgainproperties.lk සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට16 ජනවාරි 10:10 පවඅවිස්සාවේල්ල, කොළඹ

රු 170,000 පර්ච් එකකට

ගිවිස ගත හැකි මිල


122 අවිස්සාවේල්ල පාර - කොස්ගම

අගනා තැනිතලා නේවාසික බිම් කොටස්
සියලු පහසුකම් සහිතයි
122 අවිස්සාවේල්ල බස් පාරට ඇවිදින දුරින්
ගෙවාගෙන යන්න ඉඩමක් ගන්න
කොස්ගම අවිස්සාවේල්ල නගරයන්ට ඉතා පහසුවෙන් ලගාවන්න


ලිපිනය:
122 අවිස්සාවේල්ල පාර - කොස්ගම
ඉඩම් වර්ගය:
නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
10.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0713429429

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

චැට්
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Capitalgainproperties.lk

Where Dreams Come Home


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න