ඉඩම සහ අඩක් නිමවුණු නිවස ගම්පහ

Udara Buddika විසින් විකිණිමට 8 දෙසැ 1:32 පවදෙල්ගොඩ, ගම්පහ

රු 90,000,000 සම්පුර්ණ මිල

පර්චස් 43 නිරවුල් ඔප්පු


ලිපිනය:
175/A, Naranwala,Gampaha
ඉඩම් වර්ගය:
නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
43.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0774191258

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

චැට්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න

සමාන දැන්විම්