ඉඩම් කැබලි කර විකිණීම - බෝවල

plwaruna විසින් විකිණිමට20 ඔක් 9:08 පෙරවරුබෙලිඅත්ත, හම්බන්තොට

රු 20,000 පර්ච් එකකට

ගිවිස ගත හැකි මිල


වලස්මුල්ල නගරයට 3.5km යි .වලස්මුල්ල - බෝවල බස් මාර්ගයට 100m යි.නල ජලය හා විදුලිය සහිත නිරව්ල් සින්නක්කර ඔප්පු,නිදහස් සුන්දර වටපිටාව වලස්මුල්ල නගරයට විනාඩි 15 යි,බැoකු ණයද ලබාගත හැක,පර්චසය රැ.20000/= සිට ඉහලට. කොටසක් ගෙවා ඉඩම් කැබැල්ලක් වෙන්කරගත හැක.


ලිපිනය:
වලස්මුල්ල - බෝවල
ඉඩම් වර්ගය:
කෘෂිකර්මය, ව්‍යාපාරික, නේවාසික, වෙනත්
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
203.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0711957932

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

චැට්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න

සමාන දැන්විම්