ගුවන්තොටුපල (පුද්) අoශ සේවක සේවිකා = පොලොන්නරුව

Kithlanka සාමාජිකයා විසින් පළකර ඇත
දින 10

රැකියා ස්ථානය
පොලොන්නරුව
සමාගම/සේවායෝජකයා
kithlanka
රැකියාවේ ස්වභාවය
පූර්ණකාලීන
ක්ෂේත්‍රය
හෝටල් හා සංචාරක සේවා
ව්යාපාර කාර්යය
නිෂ්පාදනය
තනතුර/තනතුරු නාමය
ගුවන්තොටුපල(පුද්)සේවක සේවිකා
මාසික වැටුප
රු 36,000 - 46,000
ඇබෑර්තු සංඛ්‍යාව
96
උපරිම වයස් සීමාව
45
ස්ත්‍රීපුරුෂ භාවය
දෙපාර්ශ්වයම
කුසලතා
0
අවශ්ය අත්දැකීම් (වසර)
0

තනතුර පිළිබඳව

කටුනායක ගුවන්තොටුපල (පුද් ) කේටරින් අoශයේ පැකින් , බෙල්ට් , හවුස් කීපින්ග් , ලොන්ඩ්‍රි අoශයන් සදහා
වයස 18 - 45 ( ගැහැණු / පිරිමි )
පැය 12 සේවා මුර ක්‍රමයට
මසකට 45000/- දක්වා වැටුප් ගෙවීම්
ආහාර නොමිලේ
නවාතැන් සපයා දේ
යහළුවන් , විවාහකයින් , කණ්ඩායම් වශයෙන් බදවා ගැනේ
ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය HOW TO APPLY මත CLICK කර අයදුම් කරන්න
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
kaṭunāyaka guvantoṭupala (pud) kēṭarin aośa sēvaka sēvikā æbǣrtu
kaṭunāyaka guvantoṭupala (pud ) kēṭarin aośayē pækin , belṭ , havus kīping , lonḍri aośayan sadahā
vayasa 18 - 45 ( gæhæṇu / pirimi )
pæya 12 sēvā mura kramayaṭa
masakaṭa 45000/- dakvā væṭup gevīm
āhāra nomilē
navātæn sapayā dē
yahaḷuvan , vivāhakayin , kaṇḍāyam vaśayen badavā gænē
illum kaḷa yutu ākāraya HOW TO APPLY mata CLICK kara ayadum karanna
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
காட்டுநாயக்க விமான நிலையம் (பிரைவேட்) கேட்டரிங் சேவைகள் காலியிடங்கள்
கட்டூநாயக்க விமான நிலையம் (பிரைவேட்) கேட்டரிங், பெல்ட், ஹவுஸ் கிளியரிங், லாண்டரி
வயது 18 - 45 (ஆண் / பெண்)
12 மணி நேர ஷிப்ட் அமைப்பு
மாதத்திற்கு 45,000 / -
உணவு இலவசம்
தங்குமிடம் வழங்கப்பட்டுள்ளது
நண்பர்கள், திருமணமானவர்கள், குழுக்களாக ஆட்சேர்ப்பு
விண்ணப்பிக்க எப்படி விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என்பதைக் கிளிக் செய்து விண்ணப்பிக்கவும்


Kithlanka වෙතින් තවත් දැන්වීම්