ගොඩනැඟිල්ලේ උඩු මහල බදු දීමට - වරකාපොල

M.G.R.A.E.Darmasena විසින් කුලියට30 ඔක් 8:54 පවවරකාපොල, කෑගල්ල

රු 12,000 මසකට

ගිවිසගත හැකි මිල


කොළඹ - මහනුවර ප්‍රධාන මාර්ර්ගයේ අඹේපුස්ස කාගිල්ස් ෆුඩ් සිටි ඉදිරිපිට ඇති ගොඩනැඟිල්ලේ උඩු මහල බදු දීමට ඇත.


දේපළ වර්ගය:
ගොඩනැගිල්ල
ලිපිනය:
දේවාල හන්දිය, අඹේපුස්ස, වරකාපොල
ප්‍රමාණය:
550 වර්ග අඩි
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0712308928

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

චැට්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න

සමාන දැන්විම්