ගණිතය පන්ති 2019

Thisaru විසින් විකිණිමට 4 ජනවාරි 3:47 පවපානදුර, කළුතර

රු 1,500

Paper class - grade 10 & 11
Theory class - grade 6 - 11
තනි හෝ කුඩා කන්ඩායම් පන්ති පැවැත්වේ..
නිවසට පැමිණ ඉගැන්වීම සිදු කරන අතර
ගණිතයට දුර්වල සිසුන්ට විශේෂ අවදානයක් යොමු කෙරේ ....
පානදුර ,වාද්දුව ,මොරටුව අවට ප්‍රදේශ වල පන්ති පැවැත්වෙන අතර
ඔබෙ ගුරුවරයා ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ විශේශ උපාධියක් හිමි අතර වසර 6ක ගුරුවරයකු ලෙස පලපුරුද්ද ඇත.


අමතර ඉගැන්වීම් වර්ග:
පුද්ගලික ටියුශන් පන්ති
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0715192475

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

චැට්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න