ගම්මිරිස් පැළ

maduranga විසින් විකිණිමට11 සැප් 9:05 පවඇල්පිටිය, ගාල්ල

රු 20

අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ නිර්දේශිත පැනියුර් වර්ගයේ ගම්මිරිස් පැළ


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0777662145

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

චැට්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න

සමාන දැන්විම්