ගිරා පැටවෙකු අවශ්‍යයි

Nadiranga Nadun විසින් අවශ්‍යව ඇත18 සැප් 3:18 පෙරවරුනිට්ටඹුව, ගම්පහ


අතට හුරු කළ පැටවෙකු නම් වඩා හොඳයි..

මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0769661252

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

චැට්

මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න