ගාල්ල පොත්හලකට කැෂියර්වරියන් සහ වෙළද සේවක සේවිකාවන් අවශ්‍යයි.

පළ කරන ලදි 16 මැයි 1:30 පව, ගාල්ල නගරය, ගාල්ල
1150නැරඹූ වාර ගණන
අයදුම් කළ හැකි අවසාන දිනය පසුවී ඇත
සේවා යෝජකයා:
Aradhana Book Shop
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණකාලීන
අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:
සාමාන්‍ය පෙළ
අවශ්‍ය සේවා පළපුරුද්ද (අවුරුදු):
0
අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය:
2024-05-16
තනතුර පිළිබඳව
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Sell Fast | Galle | Aradana Agency ගාල්ල
Sell Fast | Galle | Aradana Agency
සිට සාමාජිකයෙක් සැප්තැම්බර් 2021
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
අවධානයෙන් සිටින්න: මාර්ගගත වංචාවෙන් වළකින්න
  • කිසි විටක කාඩ්පත් විස්තර හෝ OTP බෙදා නොගන්න, ගෙවීමට පෙර සෑම විටම අයිතමය පුද්ගලිකව සත්‍යාපනය කරන්න. ikman බෙදා හැරීමේ සේවාවක් ලබා නොදේ. අවධානයෙන් සිටින්න!
සියලුම ආරක්‍ෂිත ක්‍රියාපටිපාටි බලන්න