Digital Content Writer

Digital Content Writer

පළ කරන ලදි 26 අප්‍රේල් 11:21 පෙරවරු, කොළඹ 2, කොළඹ
සේවා යෝජකයා:
ikman Private Limited
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණකාලීන
අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:
උසස් ඩිප්ලෝමා
අවශ්‍ය සේවා පළපුරුද්ද (අවුරුදු):
2
සේවා යෝජකයාගේ වෙබ් අඩවිය:
තනතුර පිළිබඳව
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
ikman Careers
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් අප්රේල් 2021
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න