දෙමහල් නිවසක් විකිණීමට - Athurugiriya

පළ කරන ලදි 20 නොවැ 8:18 පෙරවරු, අතුරුගිරිය, කොළඹ
රු 28,000,000
සංශෝදිත මිල
ලිපිනය:
Thunadahena Road, Athurugiriya
කාමර:
4
නානකාමර:
4
ප්‍රමාණය:
2,800.0 වර්ග අඩි
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
10.0 පර්චස්
විස්තරය
Siyaka Land Sale.
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් දෙසැම්බර් 2015
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Sarath අමතන්න
0777217360